Dr. Németh Ákos Pál Ügyvédi Iroda Ajka - +36 88 / 201 203 | Veszprém - +36 88 / 326 324 | napiroda@invitel.hu
Szolgáltatások
Gazdasági jog
 • cégalapítás teljes lebonyolítása
  előzetes adótanácsadás, társasági dokumentáció elkészítése
 • teljes körű jogi képviselet
 • cégek átalakulásának
  (szétválás, kiválás, beolvadás, egyesülés) lebonyolítása
 • nemzetközi és hazai védjegybejelentés
 • jogi átvilágítás és tanácsadás
 • végelszámolás során jogi tanácsadás és adminisztráció
 • szerződéskötések előkészítése és képviselet a kapcsolódó tárgyalások során
 • jogi képviselet végrehajtási-, csőd- és felszámolási eljárásokban
 • peres- és peren kívüli képviselet
 • jogi képviselet és tanácsadás vagyonosodási vizsgálat esetén
Büntetőjog
 • jogi képviselet a büntetőeljárás minden szakaszában (nyomozati, ügyészi, első-, másod- és harmadfokú bírósági)
 • sértetti képviselet ellátása
 • eljárás tanú érdekében
 • képviselet magánvádas eljárásban
 • bűncselekménnyel okozott kár érvényesítése
Családjog
 • házassági bontóperek, házassági vagyonjogi perek
 • gyermekelhelyezési és kapcsolattartási perek
 • apasági perek (apaság megállapítása iránti per, apaság vélelmének megdöntése iránti per)
 • gyermektartásdíj perek
 • örökbefogadási ügyek (titkos- és nyílt örökbefogadás)
 • szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perek
 • házassági szerződések készítése
 • jogi tanácsadás eltérő állampolgárságú személyek családjogi kérdéseiben
Ingatlanjog
 • adásvételi, bérleti és használati szerződések készítése, véleményezése
 • képviselet a földhivatal és más hatóságok előtt
 • közös tulajdonnal kapcsolatos tanácsadás és képviselet
 • társasházalapítás
 • képviselet birtokvédelmi eljárásokban, elbirtoklással, illetve szolgalmi joggal kapcsolatos ügyekben